Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen

Wenst u ook deel uit te maken van onze groep?

In januari 2003 werd de werkgroep “Nursing” opgericht met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor patiënten met aandoeningen van de luchtwegen te verbeteren.

De leden van onze “Nursing” werkgroep vertegenwoordigen het verplegend personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de verzorging van patiënten met een ademhalingsaandoening en werken in academische en niet-academische ziekenhuizen in het land.
Zij hebben ook expertise op het gebied van verpleging en in het bijzonder op het gebied van de ademhalingszorg.

Wenst u ook actief deel te nemen aan het werk van deze groep?
Stuur dan uw kandidatuur naar info@bers-nursing.be

De AUVB werkt samen met IDEA aan een studie over de activiteiten, het welzijn en de loopbaan van verpleegkundigen, in opdracht van de FOD Volksgezondheid

IDEA is op zoek naar verpleegkundigen die zouden willen deelnemen aan een interview.

Bent u verpleegkundige en wilt u deelnemen aan een interview over de activiteiten, het welzijn en de loopbaan van verpleegkundigen, dan kunt u uw wens om deel te nemen aan het interview kenbaar maken via de volgende link:

Het formulier : https://forms.gle/Rb7f2Jwpv1jr1KsB8

De deadline voor inschrijving is vrijdag 5 april.

Documentatie

Activiteiten

Hoe gebruikt u uw inhalator op de juiste manier

Er zijn zoveel verschillende merken en soorten inhalatoren dat dit zeer verwarrend kan zijn. Bovendien zijn de gebruiksaanwijzingen verre van duidelijk.
Om u wegwijs te maken, werd op initiatief van de Belgian Respiratory Society (BeRS) en met de steun van de werkgroep Nursing en de FONDATION CHIESI een nieuw educatieve tool voor patiënten en medisch en paramedisch personeel ontwikkeld: « MyPuff » .

Deze tool is nu beschikbaar op www.myPuff.be  of op de « MyPuff » applicatie