Wie zijn wij ?

 In januari 2003 werd de werkgroep “Nursing” opgericht met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor patiënten met aandoeningen van de luchtwegen te verbeteren.

De leden van onze “Nursing” werkgroep vertegenwoordigen het verplegend personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de verzorging van patiënten met een ademhalingsaandoening en werken in academische en niet-academische ziekenhuizen in het land.
Zij hebben ook expertise op het gebied van verpleging en in het bijzonder op het gebied van de ademhalingszorg.

Onze samenwerking met de BELGIAN RESPIRATORY SOCIETY (BeRS)

De BeRS werd als partner gekozen om de contacten met andere gezondheidswerkers te faciliteren: multidisciplinaire  samenwerking is noodzakelijk voor de goede werking van de werkgroep “Nursing”.
De BeRS verenigt longartsen, kinderartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en andere gezondheidswerkers, wetenschappers en onderzoekers, alsook andere professionele beroeps- en patiëntenverenigingen op het gebied van de ademhaling.
Het is het ideale medium voor de uitwisseling van wetenschappelijke richtlijnen en het aanleren van nieuwe zorgtechnieken in de klinische praktijk.
De werkgroep “Nursing” is één van de 15 werkgroepen van de BeRS en wordt erkend en gerespecteerd door al deze actoren in de gezondheidszorg.

We zijn ook betrokken bij :

  • Beroepsverenigingen zowel op nationaal niveau zoals de de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) als op internationaal niveau zoals de ERS (European Respiratory Society).
  • In verschillende overheidsorganen.
  • In besluitvormingsorganen.
  • In ziekenhuizen, management, ondernemingsraden, gezondheids- en veiligheidscomités, vakbonden, patiëntenverenigingen…

Wij zijn actief betrokken bij een aantal wetenschappelijke projecten om de professionele zorg op basis van evidence based gegevens te optimaliseren. Het feit dat onze leden ook regelmatig deelnemen aan nationale en internationale congressen zorgt er voor dat zijop de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Onze toekomst

Met onze dynamiek, ons enthousiasme en vooral onze expertise en deskundigheid, willen wij nieuwe projecten ontwikkelen.

Wij zijn ons ervan bewust dat elke medische specialiteit over zijn eigen vaardigheden, klinische competenties en technieken moet beschikken in de verpleging

Wij proberen de belangen van onze discipline zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op federaal niveau voor de erkenning en bevestiging van onze huidige en toekomstige behoeften in de zorg van de patiënt.

Leden van de werkgroep “Nursing”

FATIMA SNOUSSI

FATIMA SNOUSSI
Voorzitster
UZ Gent
C. Heymanslaan 10
B-9000 Gent
Per mail contacteren

FATIMA SNOUSSI

CARMELITA DAMIÃO GOMES
Vice-Voorzitter
Grand hôpital de Charleroi
Rue Marguerite Depasse 6
B-6060 Gilly

FATIMA SNOUSSI

PATRICIA ERAETS
Penningmeester
UZ Leuven
Herestraat 49
B-3000 Leuven

FATIMA SNOUSSI

ISABELLE DE SCHEPPER
Secretaris
UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
B-2650 Edegem

FATIMA SNOUSSI

WENDY DE BOECK
Secretaris
Imeldaziekenhuis
Imeldalaan 9
B-2820 Bonheiden

FATIMA SNOUSSI

GEERT CELIS
Webmaster
UZ Leuven
Herestraat 49
B-3000 Leuven

FATIMA SNOUSSI

DANIEL SCHUERMANS
Public relations & Ere Voorzitter
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
B-1090 Brussel

FATIMA SNOUSSI

ANNEMIE SCHOONIS
Public relations & Ere Voorzitster
UZ Leuven
Herestraat 49
B-3000 Leuven

FATIMA SNOUSSI

JOELLE VLOEBERGH
Clinique universitaire Saint-Luc
Hippocrateslaan 10
B-1200 Brussel