Onze missies

Alle acties die door onze werkgroep georganiseerd worden hebben als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor patiënten met aandoeningen van de luchtwegen te verbeteren.

Een overzicht van onze activiteiten :

1STE PIJLER
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

  • Zorg voor evidence-based permanente educatie en professionele expertise.
  • De kwaliteit van de zorg voor patiënten met ademhalingsziekten verbeteren.
  • Het bevorderen en uitwisselen van wetenschappelijke informatie, praktijkervaring en expertise tussen de verschillende zorginstellingen in België.

Wat organiseren we ?

  • Een jaarlijks congres dat een update geeft over wetenschappelijke en praktische vooruitgang in verschillende domeinen met betrekking tot respiratoire aandoeningen.
  • Een opleiding met als hoofddoelstelling betere kennis, vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen in de behandeling van patiënten.
  • Gespecialiseerde verpleegkundige workshops.

2DE PIJLER
VOOR PATIËNTEN

Wij worden rechtstreeks geconfronteerd met de problemen van de patiënten. Daarom hebben wij educatieve instrumenten ontwikkeld om hen voor te lichten en hen te helpen zichzelf effectiever te behandelen.

INHALATIEBEHANDELING: video’s en technische fiches over alle beschikbare inhalatoren die op de Belgische markt ontwikkeld zijn. Dit hulpmiddel is bedoeld om patiënten te helpen deze geneesmiddelen dagelijks correct te gebruiken.

ZUURSTOFTHERAPIE IN HET ZIEKENHUIS, THUIS OF ONDERWEG: er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor zowel de zorgverlener als voor de patiënt.

STOPPEN MET ROKEN: wij adviseren en ondersteunen rookstop.

DE PATIENT IN DE THUISSITUATIE: educatie aan patiënten in de thuissituatie en specifieke richtlijnen zijn ontwikkeld door verpleegkundigen met expertise op respiratoir vlak